Stage Design process of work

 Při tvorbě designu je použíto různých postupů a softwerů, aby jsme došli k ideální podobě prezentace která je schopna dostatečně představit daný design se všemi možnostmi použití. Kromě návrhu designu je možno vytvořit i technické i výrobní plány a zajistit dohled nad realizací. Lze dodat jen některé z těchto dílčích částí, dle přání klinta. Veškeré materiály jsou standartně popisovány v Anglickém jazyce, ale na přání mohou být popsány i v Českém nebo Polském jazyce. Doba tvorby designu je závyslá na rozsahu projektu a nejdelší dobu vždy zabýrají engineering plans detailní rozpracování technických plánů pro výrobu a veškeré technické složky. Doba kreativní části design idea je většinou hotova během několika dní včetně zpracování základních plánú a vizualizací. Proces designu se skládá s dílčích částí:

 
DESIGNOVÁ STUDIE
TVORBA TECHNICKÝCH A VÝROBNÍCH PLÁNŮ
SUPERVIZE NAD REALIZACÍ


 
 

DESIGN STUDY

Desig je připraven v takové formě aby dostatečně představi vizuální podobu sceny, její funkčnost, definoval rozměry a ukázal její technické řešení. U scén kde je to zapotřebí pro dostatečný popis funkčnosti vytvoříme ukázku ve formě animace pohyblivých částí, nebo krátkou video ukázku na hudbu v software Wysiwyg, kde klient uvidí aplikaci designu včetně světel a led obrazovek a dostane tak bližší představu o možnostech a využití scény. Video ukázka ve Wysiwyg lze vytvořit i na přání klienta pro účely propagace koncertu, nebo dané akce. Tento proces rámcově definuje množstvý použité techniky, objem výroby a na základě těchto dat je možnost získat předběžnou představu o finančních nákladech.

Design idea, kreativní řešení, myšlenka.
3D model a odladění idei do realzovatelné funkční podoby.
Základních plány pro představu o rozměrech, nebo funkčnosti.
Vizualizace nebo video ukázky z Wysiwyg.
Poskytnutí autorských práv k designu.DESIGN STUDY >


 

ENGINEERING PLANS

Inženýring, tvorba technická plány potřebné pro realizaci akce a přesné definice technologií. Vytvoření výkresů definující použité typy vybavení jako je jeviště, závěsné body, konstrukce pro světla, video plochy a jejich umístění ve scéně. Vytvoření detailů konstrukčních řešení, výrobní plány potřebé pro výrobu speciálních komponentů a dekorací, včetně dat pro CNC stroje. Plány umístění scény v hale a definice výhledu z různých míst na scénu. Projednání technických řešení se všemi složkami podílejících se na projektu a zanesení změn a požadavků do výkresů.
Veškeré plány vytváříme primárně v anglickém jazyce a odpovídají mezinárodním normá a mohou být kótovány jak v metrickém, nebo v Angloamerické soustavě. 
 

 PLANS >


 

CONSTRUCTION SUPERVISION

Technický dohled nad dodržování technických plánů asistentem designera, při přípravách, konstrukční výrobě dekorací a následné dohled při první realizaci na místě konání akce, nebo v místech zkoušek. 


 


ART SUPERVISION ALL PROJECT

Dohled nad celkovou realizací včetně supervize nad designem výroby led contentu a light designu. Případně spolupráce při výrobě Video náplní a samotného Show designu.


SHOW DESIGN
and
PROGRAMING SHOW 

SUPERVISION