Engineering Plans

Inženýring, tvorba technická plány potřebné pro realizaci akce a přesné definice technologií. Vytvoření výkresů definující použité typy vybavení jako je jeviště, závěsné body, konstrukce pro světla, video plochy a jejich umístění ve scéně. Vytvoření detailů konstrukčních řešení, výrobní plány potřebé pro výrobu speciálních komponentů a dekorací, včetně dat pro CNC stroje. Plány umístění scény v hale a definice výhledu z různých míst na scénu. Projednání technických řešení se všemi složkami podílejících se na projektu a zanesení změn a požadavků do výkresů.

Veškeré plány vytváříme primárně v anglickém jazyce a odpovídají mezinárodním normá a mohou být kótovány jak v metrickém, nebo v Angloamerické soustavě.