Kontakt

 

Manager USA

Mngr Doug Goldstein 
Phone.: +1-901-455-6300
mail: doug.goldstein1@gmail.com
speak EN, Spanish 

Attorney

Mgr. Michaela Hrušková Kocourová
Phone.: +420 603 206 400
mail: michaela.hruskova@icloud.com
speak EN, BG, RU, CZ 

Production and coordinator

Cyril Hořánek
Phone.: +420 603 439 233
mail: cyril.horanek@ppmp.cz
speak EN, CZ 

Assistant designer and project engineer

Michal Szozda
Phone.: +420 733 774 563
mail: michal.szozda@gmail.com
speak EN, PL, CZ 

Second Assistant designer and project engineer

Tomas Nejezchleba
Phone.: +420 725 300 081‬
mail: thomas.nejezchleba@gmail.com
speak EN, CZ 

Dsgnr Martin Hruška

Mail: martin.hruska@icloud.com 
Facebook: Dsgnr Martin Hruska
Instagram: dsgnr_martin_hruska

 


Všechna práva vyhrazena
Umělecký koncept scénografie, designu, architektonické a technické řešení pódia a jevištní režii STAGE DESIGN (dále jen "dílo") jsou chráněny příslušnými právy, včetně autorského práva a souvisejících práv na ochranu duševního vlastnictví, chránící design, know-how a multimediální řešení. Dílo je také chráněn dalšími právními předpisy, jako je příslušná úprava nekalé soutěže.
Dílo je chráněno jako celek, tak také jsou chráněny jeho jednotlivé části a komponenty, kde to přichází k úvahu. Takové architektonické komponenty a řešení, technická, technologická a multimediální řešení, jsou pak světelná choreografie, video sekvence, koordinace částí a komponentů s hudbou atd. Dílo a veškeré jeho části jsou chráněny autorským právem a výše uvedenými právy souvisejícími a toto jsou vykonávána Dsgnr Martinem Hruškou coby autorem. Martin Hruška © 2016. Všechna práva vyhrazena. Žádná část díla, včetně video sekvencí, světelné choreografie, programované synchronizace stejně jako designy a grafické prvky a loga, použité v Díle, nesmějí být kopírovány, reprodukovány, předváděny na veřejnosti, šířeny nebo přeneseny na elektronické médium nebo ve strojově čitelné podobě, ve své celistvosti nebo v části. Rekonstrukce, napodobení nebo podobné veřejné užití díla nebo jeho částí pro komerční účely je zakázáno.