Kontakt

 

Asistent designera a projectový inženýr

Michal Szozda
tel.: 00420 733 774 563
mail: michal.szozda@saldstudio.com

Dsgnr Martin Hruška

Mail: martin.hruska@saldstudio.com 
Facebook: Dsgnr Martin Hruska


Všechna práva vyhrazena
Umělecký koncept scénografie, designu, architektonické a technické řešení pódia a jevištní režii STAGE DESIGN (dále jen "dílo") jsou chráněny příslušnými právy, včetně autorského práva a souvisejících práv na ochranu duševního vlastnictví, chránící design, know-how a multimediální řešení. Dílo je také chráněn dalšími právními předpisy, jako je příslušná úprava nekalé soutěže.
Dílo je chráněno jako celek, tak také jsou chráněny jeho jednotlivé části a komponenty, kde to přichází k úvahu. Takové architektonické komponenty a řešení, technická, technologická a multimediální řešení, jsou pak světelná choreografie, video sekvence, koordinace částí a komponentů s hudbou atd. Dílo a veškeré jeho části jsou chráněny autorským právem a výše uvedenými právy souvisejícími a toto jsou vykonávána Dsgnr Martinem Hruškou coby autorem. Martin Hruška © 2016. Všechna práva vyhrazena. Žádná část díla, včetně video sekvencí, světelné choreografie, programované synchronizace stejně jako designy a grafické prvky a loga, použité v Díle, nesmějí být kopírovány, reprodukovány, předváděny na veřejnosti, šířeny nebo přeneseny na elektronické médium nebo ve strojově čitelné podobě, ve své celistvosti nebo v části. Rekonstrukce, napodobení nebo podobné veřejné užití díla nebo jeho částí pro komerční účely je zakázáno.